Akkerbouw

De verder gaande schaalvergroting en professionalisering in de akkerbouw, vraagt steeds meer kennis en kunde van u als akkerbouwer. Verkrappende marges en toenemende kosten maken het noodzakelijk dat u het maximale haalt uit uw bedrijf. Agrarisch Kenniscentrum biedt diverse teelttechnische trainingen die u helpen uw productie te optimaliseren.

Akkerbouw