Bedrijfskunde

Om als ondernemer succesvol te kunnen zijn, is het van groot belang dat u een duidelijk doel heeft met uw bedrijf en weet hoe u dat doel kunt bereiken. Onderstaande trainingen helpen u om op een gestructureerde wijze uw visie en missie te formuleren en deze te vertalen in doelstellingen.

Institute