Veehouderij

De verdergaande schaalvergroting en professionalisering in de veehouderij, vraagt steeds meer kennis en kunde van u als veehouder. Verkrappende marges en toenemende kosten maken het noodzakelijk dat u het maximale haalt uit uw bedrijf. Agrarisch Kenniscentrum biedt diverse technische trainingen die u helpen uw productie te optimaliseren.

Veehouderij